Wyszukaj na stronie:
STRONA GŁÓWNAPLANOWANIE CIĄŻYCIĄŻABADANIA W CIĄŻYDZIECKORODZINAKONTAKT
Login:
Hasło:
Zarejestruj się
Zdrowie

Nieinwazyjne badania prenatalne


Czy wiesz, że wady wrodzone oraz inne poważne choroby występują u ponad 3% noworodków? Wiele z nich można rozpoznać podczas nieinwazyjnych badań prenatalnych. Badania w ciąży nie wiążą się z żadnym ryzykiem powikłań, są całkowicie bezpieczne zarówno dla płodu jak i dla matki dlatego też powinno się je wykonywać u każdej ciężarnej.


Mimo, że ryzyko wady chromosomowej ( wady te są przyczyną chorób genetycznych takich jak np. zespół Downa itp.) rośnie wraz z wiekiem matki szacuje się, że ok. 80%  dzieci chorych rodzą kobiety przed 35 rokiem życia.  Dlatego też w krajach europejskich nieinwazyjne badania prenatalne w ciąży stały się standardem wykonywanym u każdej ciężarnej.


Do nieinwazyjnych badań prenatalnych w ciąży zaliczamy:

  • USG genetyczne
Badanie USG genetyczne trwa od 40-60 minut i jest wykonywane przez doświadczonego specjalistę na bardzo czułym sprzęcie. Dzięki niemu możliwe jest dokładne zbadanie takich parametrów jak (w zależności od wieku ciąży) pęcherzyka ciążowego i żółtkowego, grubość fałdu karkowego, kości nosowe, zarys i wymiary poszczególnych organów płodu oraz pracę jego serca, długość kości udowych, a także łożysko, pępowinę i płyn owodniowy. USG genetyczne umożliwia wykrycie u dziecka  niektórych chorób genetycznych tj. zespół Downa, Edwarda lub Turnera; a także wady wrodzone tj. bezmózgowie, wady serca, rozszczep wargi lub kręgosłupa, wodogłowie oraz karłowatość.

Więcej na temat USG genetycznego

  • Test NIFTY - NOWOŚĆ  w diagnostyce prenatalnej
Badanie prenatalne wykrywające zespół Downa, zespół Patau oraz zespół Edwards’a z krwi matki. Skuteczność jest dużo wyższa niż testu Pappa, wynosi 99% i niewiele niższa od amniopunkcji, która wiąże się z ryzykiem komplikacji po badaniu. Jest to całkowicie bezpieczna metoda, która posiada wysoką czułość dzięki zastosowaniu nowatorskich analiz. Skuteczność testu została potwierdzona badaniami klinicznymi  wykonanymi na prawie 3 500 tyś kobiet.

Więcej na temat testu NIFTY

  • Test PAPP-A

Badanie Pappa jest wykonywane pomiędzy 10 a 14 tygodniem ciąży jako badanie przesiewowe (głównie w kierunku wykrycia u płodu predyspozycji do  zespołu Downa, Edwardsa oraz Patau). Polega ono na ocenie biochemicznych parametrów krwi matki oraz ocenie parametrów ultrasonograficznych płodu. Test PAPP-A jest odpowiedni dla pacjentek w każdym wieku, ponieważ około 70% dzieci z zespołem Downa rodzą kobiety przed 35 rokiem życia! W wielu krajach europejskich test PAPP-A stanowi standardowe badanie wykonywane u każdej ciężarnej. Na podstawie wyniku testu PAPP-A  lekarz podejmuje decyzję  o ewentualnym skierowaniu na inwazyjne badania prenatalne. 

Badanie Papp-a nie wykrywa 100% przypadków zespołu Downa i innych patologii płodu. Nieprawidłowy wynik testu Pappa nie oznacza choroby płodu, ale oznacza podwyższenie ryzyka, które należy zweryfikować innymi metodami takimi jak np. inwazyjne badania prenatalne w ciąży. Nieprawidłowy wynik testu Papp-a może oznaczać inną patologię, dlatego w przypadku prawidłowego wyniku amniopunkcji wskazana jest szczególna opieka nad ciężarną i ewentualna dalsza diagnostyka.


Więcej na temat testu PAPP-A

  • Test podwójny i test potrójny
Test podwójny wykonywany jest jako badanie przesiewowe w kierunku ustalenia prawdopodobieństwa wystąpienia wad genetycznych u płodu tj. zespół Downa czy zespół Edwardsa. Polega on na ocenie biochemicznych parametrów krwi matki to jest stężenie wolnej podjednostki glikoproteiny beta-hCG oraz alfa- fetoproteiny (AFP).

Test potrójny jest badaniem przesiewowym w kierunku zespołu Downa, Edwardsa i otwartych wad centralnego układu nerwowego (CUN) u płodu. Test potrójny jest wykonywany między 14 a 20 tygodniem ciąży i polega na oznaczeniu we krwi matki alfa- fetoproteiny (AFP), gonadotropiny kosmówkowej (HCG) i wolnego estriolu (fE3)


  • Test zintegrowany
Test zintegrowany polega na wykonaniu testu PAPP-A pomiędzy 10 a 13 tygodniem ciąży oraz testu potrójnego po 14 tygodniu ciąży. Ryzyko wystąpienia wad u płodu określa się na podstawie łącznej analizy obu badań.  Prawidłowo przeprowadzony test zintegrowany daje najwyższą wykrywalność wad płodu sięgającą  ponad 90%!


  • Standardowe badanie USG w ciąży
USG w ciąży jest badaniem wykonywanym standardowo podczas każdej ciąży. Jest ono całkowicie bezpieczne zarówno dla matki jak i dla płodu, bezbolesne oraz nie wymagające żadnych wcześniejszych przygotowań. Dzięki niemu możliwe jest potwierdzenie istnienia ciąży oraz wykrycie niektórych nieprawidłowości u płodu, co daje podstawę do dalszych badań. Podczas niepowikłanej ciąży badanie USG wykonywane jest 3 razy: na początku ciąży, ok. 20 tygodnia ciąży oraz na ok. 2 tygodnie przed terminem porodu. Ilość przeprowadzanych badań uzależniona jest od prawidłowości przebiegu ciąży. Obecnie wykorzystywane są następujące metody obrazowania: 2D, 3D, 4D, Doppler.


Więcej informacji na temat standardowego badania USG

  • USG 4D
USG 4D to obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu możliwa jest obserwacja ruchów płodu czy też pracy serca. Badanie USG 4D dostarcza wielu informacji niedostępnych w badaniach tradycyjnych. Dzięki temu badaniu łatwiejsze jest uwidocznienie pewnych cech płodu, które mogą świadczyć o różnych chorobach, między innymi genetycznych.


Więcej informacji na temat badania USG 4D

  • Badanie przepływu w obrębie przewodu żylnego

Badanie to przeprowadza się pod koniec pierwszego trymestru ciąży. Wówczas w przypadku 90% płodów z zespołem Downa oraz innymi nieprawidłowościami chromosomowymi obserwuje się nieprawidłowy przepływ w przewodzie żylnym. Z kolei w przypadku zdrowych płodów nieprawidłowości przepływu w obrębie przewodu żylnego obserwuje się jedynie u 3% badanych. Prawidłowe widmo przepływu oznacza małe ryzyko zespołu Downa i niektórych nieprawidłowości układu krążenia płodu, a widmo nieprawidłowe oznacza podwyższenie ryzyka.

  • Przepływ przez zastawkę trójdzielną
Badanie to przeprowadza się pod koniec pierwszego trymestru ciąży. Wówczas u około 65% płodów z zespołem Downa przepływ przez zastawkę trójdzielną jest nieprawidłowy. Nieprawidłowość ta polega na niedomykalności zastawki co powoduje cofanie się części krwi do wnętrza przedsionka (czyli w przeciwnym kierunku do właściwego przepływu krwi).  Nieprawidłowy przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną wynikający z niedomykalności zastawki obserwuje się tylko u 8% płodów zdrowych. Prawidłowe widmo przepływu oznacza małe ryzyko zespołu Downa i niektórych nieprawidłowości układu krążenia płodu, a widmo nieprawidłowe oznacza podwyższenie ryzyka.