Wyszukaj na stronie:
STRONA GŁÓWNAPLANOWANIE CIĄŻYCIĄŻABADANIA W CIĄŻYDZIECKORODZINAKONTAKT
Login:
Hasło:
Zarejestruj się
Zdrowie

Amniopunkcja


Badanie amniopunkcji polega na pobraniu próbki płynu owodniowego (płyn otaczający dziecko), która następnie poddana zostaje analizie laboratoryjnej w celu zdiagnozowania wad genetycznych jakimi obarczony może być płód. Badanie to obarczone jest ryzykiem poronienia (ma ono miejsce średnio u 1 na 200 badanych kobiet) proponuje się je tylko ciężarnym, u których występuje podwyższone ryzyko wystąpienia schorzeń genetycznych. 


Amniopunkcja jest obecnie najczęściej wykonywanym inwazyjnym badaniem prenatalnym (głównie ze względu na najmniejsze ryzyko powikłań). Badanie amniopunkcji wykonuje się w 13-19 tygodniu ciąży. Przy pomocy ultrasonografu ustala się położenie dziecka, a następnie igłą nakłuwa się pęcherz płodowy i strzykawką pobiera się płyn owodniowy. W pobranym płynie znajdują się komórki płodu pochodzące z owodni, ze skóry, układu moczowo-płciowego i pokarmowego. Na specjalnej sztucznej pożywce zakłada się ich hodowlę in vitro, a po ich namnożeniu wykonuje się badanie zestawu chromosomów dziecka, czyli określa jego kariotyp.

Amniopunkcja jest obarczona najmniejszym odsetkiem powikłań spośród badań inwazyjnych
i ryzyko utraty ciąży wskutek amniopunkcji wynosi ok. 0,5-1% Na wynik badania cytogenetycznego z amniopunkcji czeka się ok. 10-30 dni.

Wskazania do wykonania amniopunkcji genetycznej:

 • wiek matki powyżej 35 lat lub wiek ojca powyżej 55 lat
 • urodzenie dziecka z trisomią 21 lub innymi zaburzeniami chromosomalnymi
 • urodzenie dziecka z wadą cewy nerwowej lub wady cewy nerwowej w rodzinie
 • urodzenie dziecka z wadą ośrodkowego układu nerwowego
 • urodzenie dziecka z chorobą metaboliczną
Możliwe powikłania amniopunkcji:
 • uszkodzenie łożyska lub pępowiny
 • krwawienie matczyne lub płodowe
 • nakłucie narządów płodu
 • śmierć dziecka (0,5-1,0%),
 • infekcja wewnątrzmaciczna
 • przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego
 • powstanie stopy końsko-szpotawej u płodu
 • odpływanie wód płodowych (0,9%)
 • w badaniach na modelu zwierzęcym wykazano możliwość powstawania niedorozwoju płuc u płodów poddanych amniopunkcji genetycznej.